Mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Toma Štreimikiene 2023 m. lapkričio 9-10 d. lankėsi Maltos Rabat paradinėje mokykloje, kurioje susitiko su Erasmus KA2 projekto “STEAM Eduacation: Advancing Learning through Innovation&Collaboration” partneriais iš Maltos, Portugalijos, Lenkijos.  Pirminio vizito metu partneriai detaliai aptarė projekto tikslus, projekto įgyvendinimo etapus, siekiamus rezultatus, suplanavo būsimų mobilumų programas, susijusios su STEAM ugdymo tobulinimu. Taip pat suderino projekto veiklų viešinimui skirtos elektrinės knygos maketo projektą bei pasidalinimo kitomis svarbiomis atsakomybėmis sėkmingo projekto įgyvendinimui. Pirmasis mobilumas, skirtas STEAM potemei „Gamtos mokslai”, numatytas į Portugaliją 2024 m. sausio 29- vasario 2 d.

 

Keisti dydį-+=