Sausio 4 dieną mokyklos mokytojai toliau plėtojo pedagogines kompetencijas, reikalingas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, […]
Kūrybiškiausi ir smalsiausi informacinių technologijų būrelio „Mažieji informatikai“ antrokai dalyvavo respublikiniame kompiuterinės grafikos konkurse „Žiemos fantazija […]
Mokinių žiemos atostogų metu mokytojai rinkosi į metodinę dieną „Kontekstinio ugdymo principai ir jų taikymas ugdymo […]
Keisti dydį-+=