2021-06-15

Paskutinė diena pradinėje mokykloje 70 ketvirtokų buvo labai įvairi. Šiais metais, atsižvelgiant į Covid-19 prevencijos reikalvimus, jie palydėti netradiciškai: vieni  susitiko su mokytojais, kiti susirinko susitikti su klasės moytoja, o treti - su šeimomis pramogavo Trazanijoje...